www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Sob11282020

Last update11:39:24

Back Politika

Politika

Náměstek primátora Mgr. Rudolf Vodička

  • PDF

    Náměstek primátora Mgr. Rudolf Vodička (KDU-ČSL) mi při rozhovoru sdělil, že pro výpověď byl pouze jeden relevantní důvod: podnikali jsme, aniž bychom měli živnostenské oprávnění. On sám tvdí, že to byl pro něj důvod, proč zvedl ruku pro výpověď. Jinak prý pizzerii mají všichni rádi a jim radním se tam na Piaristickém náměstí líbí.

     Ladislav Vrabel 

     Na žádost pana náměstka Vodičky zveřejňujeme jeho reakci a následnou komunikaci. 

Vážený pane Vrábele,

právě jsem si přečetl Váš komentář k našemu společnému jednání. Máte jistě právo na svou interpretaci. Nevím proč Vám vadí KDU-ČSL, ale alespoň uvádějte pravdivé informace - můj hlas nebyl v žádném případě rozhodující, což mohu doložit ze zápisů jednání rady města. A také jsem Vám neslíbil, že Vás podpořím - chtěl jsem pouze, abyste doložil, že údaje poskytnuté radě k rozhodnutí nejsou pravdivé. Vámi poskytnuté údaje nezměnily mé stanovisko. Jenom kdybyste logicky uvažoval - jdete žádat o novou nájemní smlouvu (a to ani nevím přesně, protože jediná oficiálně doručená žádost firmou Fresh CZ byla na prodloužení termínu k vyklizení nebytového prostoru) a přitom bez jakéhokoli právního vztahu v nebytovém prostoru podnikáte. Nezlobte se, ale toto není slušné jednání, ať k němu můžete mít jakýkoli důvod. K celé kauze došlo podle mého názoru Vaším liknavým postojem k opatřením, které jste jako podnikatel měl provést poté, co jste přišel o živnostenské oprávnění. Prosím o umístění tohoto mého vyjádření na uvedené internetové stránky stejně jako o pravdivé informování veřejnosti z Vaší strany.

 

S pozdravem a s poděkováním

 

Rudolf Vodička

 

     Vážený pane náměstku Vodičko,
     jak už jsem podotkl na webu, Vaše chování bylo vždy velmi slušné. KDU-ČSL mi nevadí.
     Uvedl jsem pravdivé informace. Nešlo o Váš hlas v prodloužení lhůty na vystěhování, ale o Váš hlas při revokaci usnesení č.25/2009, tedy usnesení, v němž jste hlasoval pro vypovězení nájmu Fresh Pizzerii u Žáby. Při našem rozhovoru jste mi uvedl, že jediným důvodem pro Vaše hlasování byla skutečnost, že jsem podnikal bez živnostenského oprávnění. Odpověděl jsem Vám, že Vaše jednání chápu, že by se v tomto případě jednalo o porušení zákona a o porušení nájemní smlouvy. Také jsem Vám prokázal protokoly a Vy sám jste přislíbil, že si skutečnost ověříte u vedoucí živnostenského úřadu, že jsem nikdy nepodnikal bez živnostenského oprávnění. 
     O novou nájemní smlouvu, jak píšete, jsem nikdy nežádal. Naše nájemní smlouva byla vždy platná a jelikož výpověď z nájmu zaslaná panem Ladislavem Volfem, je neplatná, naše smlouva je platná i nadále. Proto podnikáme s platným právním vztahem. Žádal jsem o revokaci usnesení a o prodloužení lhůty na vyklizení. Obě žádosti jsem doručil jak Správě domů, tak kanceláři Primátora města, tak i všem radním, včetně Vás, pane. Dva z radních, docent Tetter a inženýr Kábele dostali žádost prostřednictvím rozvozu materiálu kanceláří Primátora města. Váš kolega doktor Kuba ze žádosti citoval. Jak je možné, že tedy nebyla oficiálně doručená?
     K Vašim vyjádřením pro novináře: Proč zveřejňujete, kolikrát více někdo nabízí do budoucna vůči tomu, kolik někdo jiný platil? Proč nepoužijete raději nabídku vůči nabídce? A proč vybíráte nového nájemce podle nabídnutých peněz a ne podle názoru veřejnosti? A proč jste mě nekontaktoval, nebo jiný zástupce města, s žádostí o zvýšení nájemného? Připadá Vám jako korektní zlikvidovat bezdůvodně fungující podnik?
      Já na našem webu, na Vaši žádost o pravdivé informování veřejnosti, Vaše vyjádření uveřejním. Dovolíte mi prosím, také v zájmu pravdivého informování veřejnosti, uveřejnit nahrávku našeho společného rozhovoru u Vás v kanceláři?

Děkuji za reakci a jsem s pozdravem.

Ladislav Vrabel 

 

 

Vážený pane,

děkuji Vám za odpověď. Pro upřesnění - pro prodloužení lhůty na vyklizení jsem myslím hlasoval. O tom, že by výpověď z nájmu byla neplatná vůbec nevím, je to pro mne nová informace a o této věci nemůže rozhodnout nikdo jiný než soud.

Co se týče uveřejnění nahrávky našeho rozhovoru - vážený pane, tyto praktiky jsou mi zcela cizí a já jsem si v životě žádný rozhovor nenahrával. Přesto, že jsem neřekl nic za čím bych si dnes nestál, souhlas bych Vám dal pouze v tom případě, že bych byl Vámi upozorněn na to, že si schůzku nahráváte. Protože jste tak neučinil, nemohu souhlasit ani  s tím, abyste tuto nahrávku uveřejnil. Věřím, že mé důvody pochopíte. Ostatně - jak návštěvník Vašich internetových stránek pozná, že mluvíte Vy a se mnou?

Oficiálně byla doručena a radě města předložena pouze žádost o prodloužení lhůty k vyklizení objektu.

Že je pro Vás nastalá situace komplikovaná a problematická si uvědomuji a nemám z toho vůbec radost, to mi věřte.

 

S pozdravem

 

Rudolf Vodička 

 

     Musím podotknout, že pan náměstek Vodička, přestože jedná velice slušně a mám pocit, že i jinak je velice slušným člověkem, u soudu vypověděl, že jsme podnikali protiprávně. Je mi líto, že se stoprocentně přidal k tajemníkovi Řeřábkovi. Snad si jednou najde čas a chuť, aby situaci pochopil. Nějak mi připadá, že není ze stejného těsta, jako tajemník magistrátu, jen nemá dostatečnou jasnost a chuť pochopit podstatu problému. Jeho argumenty jsou samozřejmě naprosto nesmyslné a náměstek Vodička se v problému výpovědi Fresh Pizzerii u Žáby naprosto neorientuje. Jediné informace zřejmě přijímá od tajemníka magistrátu, popřípadě tajemníkových přátel, radního Kábele a v tuhle chvíli i radního a vícenežhejtmana Kuby.